032/465-633

Masarykova 48

Odluke

Odluka o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Poslovna zona Zenica 1 Anex II

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA SA JEDNIM PONUĐAČEM

ODLUKA O USVAJANJU JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem