032/465-633

Muhameda Seida Serdarevića 1

Zakoni i podzakonski akti

 1. Zakon o javnim preduzećima u Fedreciji BiH,  „Sl. FBiH novine broj: 8/05“;

 2. Zakon o privrednim društvima Federacije BiH  „Sl. FBiH novine broj: 81/15“;

 3. Zakon o koncesijama ZDK „Službene novine ZDK broj: 05/2003;

 4. Zakon o prostornom uređenju i građenju ZDK „ Sl. novine ZDK broj:01/2014“;

 5. Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK „Sl. novine ZDK broj: 17/2008“;

 6. Zakon o javnim nabavkama BiH „ Sl. glasnik broj: 39/2014.

 

Propisi koji  uređuju pitanje distribucije gasa:

 

 1. Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede FBiH broj: 83/2007;

 2. Pravilnik o preuzimanju tehnickih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa  „Službene novine FBiH broj: 83/2008“

 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa „Službene novine FBiH broj: 4/2012.

 4. Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika i dopunama pravilnika o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa „Službene novine broj: 83/2015.

 5. Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica „Službeni list SFRJ broj: 10/1990.