032/465-633

Masarykova 48

Misija i Vizija

Misija

Sigurna i pouzdana distribucija gasa do svakog obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca na distribucijskom području Društva.

Savremena organizacija poslovanja uz primjenu najsavremenijih tehnika i metoda pri izgradnji i održavanju distribucijskog sistema.

Dosljedno poštivanje i primjenu zakonske i podzakonske regulative BiH, stručnih i tehničkih propisa kojima Društvo podliježe, a vezano za djelatnost, zaštitu potrošača, zaštitu okoline te upotrebu i  potrošnju energije.

Izgradnja potpunog sistema nadzora i kontrole na cijelom distribucijskom području Društva sa trenutnom dostupnošću potrebnih podataka.

 

Vizija

Zenicagas će biti glavni operator distribucijskog sistema prirodnog gasa na području grada Zenice uz poštivanje ekoloških principa, efikasnog upravljanja energijom, sigurnosti krajnjih kupaca, korisnika distribucijskog sistema i svih građana.