032/465-633

Masarykova 48

O nama

Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica osnovano je 13.08.2018. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Zenica kao privredno društvo za obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa za Grad Zenicu. Odluka o osnivanju donesena je na osnovu dokumenta „Studija izvodljivosti gasifikacije Zenice“ iz januara 2009. godine i dokumenta „Aneks studije izvodljivosti gasifikacije Zenice“ iz jula 2018. godine, koja argumentovano analizira i predlaže optimalno rješenje za uvođenje sistema za distribuciju prirodnog gasa u Grad Zenica.

 

Osnovna djelatnost preduzeća upisana je u sudski registar pod nazivom Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom.

 

Preduzeće je formirano sa ciljem da se u Gradu Zenica izgradi sistem za distribuciju prirodnog gasa, kako bi se Kantonalna bolnica Zenica spojila na gas, te kako bi se građanima ponudilo moderno, kvalitetno i stabilno snabdijevanje čistim energentom za grijanje prostora i potrebe domaćinstva, te istovremeno postigli efekti smanjenja zagađenja zraka u Gradu Zenica. U početnoj fazi rada preduzeća imenovan je nadzorni odbor i uprava, uz određeni broj zaposlenika/izvršilaca, s ciljem da se donesu osnovni akti preduzeća (statut, poslovnici o radu, etički kodeks, itd.), te da se operativno krene u proces javnih nabavki idejnog i glavnog projekta za sistem distribucije, kao i izvođenje radova po pojedinim dionicama.

 

Osnivač i vlasnik preduzeća je Grad Zenica sa udjelom od 100%.

 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15) i Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/05, 81/08, 22/09, 109/12), kao i Statutom preduzeća Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica kao privredno društvo sa učešćem državnog kapitala ima sljedeće organe upravljanja:

- skupština,

- nadzorni odbor

- uprava (direktor)

 

Iz objektivnih razloga, prije svega zbog kratkoće postojanja, Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica trenutno još ne ostvaruje profit od svoje osnovne djelatnosti, to jest distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom. U skorom narednom periodu očekuje se izgradnja primarnog gasovoda kojim se Kantonalna bolnica Zenica priključuje na gas kao energent. Dugoročno se planira i izgradnja primarne gasne mreže u Gradu Zenica, kojom će se stvoriti uslovi za priključenje ostalih potrošača (industrija i domaćinstva u prigradskim naseljima).