032/465-633

Masarykova 48

Nastavak izgradnje gasovoda u Perinom Hanu

Dana 07.12.2020. godine su stigle PE cijevi za nastavak izgradnje primarnog gasovoda u Perinom Hanu. Cijevi su promjera Ø225 i došlo je 996 metara cijevi. Radovi na dionici u Perinom Hanu počinju uskoro.