032/465-633

Masarykova 48

RADOVI U ULICI ĐERZELEZOVA

U sklopu projekta gasifikacije grada Zenice, počela je izgradnja prve sekundarne gasne distributivne mreže na području grada Zenica, u ulici Đerzelezova, naselje Klopče.

 

Svrha izgradnje sekundarne gasne mreže je omogućiti svakom korisniku u narednom periodu priključak na gasnu distributivnu mrežu.

 

Najveći dio trase se vodi duž saobraćajnice, a ukupna dužina projektovanog dijela gasovoda iznosi 1.558,2 m.

 

Na trasi sekundarne gasne distributivne mreže na dionici u ul. Đerzelezova predviđena je izgradnja jedne rejonsko-regulacione stanice (RRS 7, kapaciteta 2500 Sm³/h), namijenjena za snabdijevanje naselja Klopče prema prostornom obuhvatu Idejnog projekta gasifikacije Grada Zenica.

 

Sekundarni gasovod se izvodi polietilenskim cijevima dimenzija f160, koje su specificirane predmjerom materijala i radova, a polažu se u rov uz prethodno postavljanje posteljice od pijeska.

 

Nakon polaganja gasovoda u rov, a prije njihovog zatrpavanja, mora se putem ovlaštene institucije izvršiti geodetsko snimanje podzemnih gasovoda radi unošenja u planove katastra komunalnih uređaja(podzemnih instalacija) i o tome izraditi odgovarajuću skicu snimanja koju treba odmah predati nadležnoj službi za katastar komunalnih uređaja (podzemnih instalacija )

 

Radovi idu planiranom dinamikom, te je do sada položeno cca 900m cijevi.

 

Planirani završetak svih aktivnost na izgradnji sekundarnog gasovoda u ulici Đerzelezova je 10.04.2022. godine.

 

Građevinske i mašinske radova izvodi firma Fuel boss d.o.o. iz Zenice, dok nadzor nad mašinskim i građevinskim radovima vrši firma Termotehnika d.o.o. iz Zenice.