032/465-633

Masarykova 48

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "ZENICAGAS" d.o.o.

Konkurs za imenovanje direktora JP "ZENICAGAS" d.o.o.