032/465-633

Masarykova 48

Glavni projekat vangradska magistrala GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) Faza I i Faza II

Završen je glavni projekat vangradske magistrale GGM (Bojin vir - novi most Drivuša) faza I i faza II. Glavnim projektom je predviđena trasa gasovoda na dionici vangradske magistrale GGM (Bojin vir – novi most Drivuša) u Gradu Zenica. Kompletan dio trase primarnog distributivnog gasovoda koji je predmet ovog projekta se vodi paralelno sa cestom VGGM-a (dijelom ulice Sarajevska R445), s jednim odvojkom prema Lukovom polju (kao dijelom gasnog prstena) sa gasnom mrežom na desnoj obali rijeke Bosne.

 

Gasovod se radi od PE cijevi (PE 100, PN 10) podzemnom ugradnjom. Ukupna dužina primarnog distributivnog gasovoda koji je predmet projekta je cca: 4.148,58 m, pri p < 8 bar.