032/465-633

Masarykova 48

Glavni projekat prof. Mustafe Čauševića - Prve zeničke brigade - KBZ

Od strane izvođača IGT d.o.o. Sarajevo završen je glavni projekat primarne gasne distributivne mreže pritiska 8 bar na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica - ul Prve zeničke brigade - ul margita - ul Profesora Mustafe Čauševića.

 

Na trasi primarne gasne distributivne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica – ul. Prve zeničke brigade – ul. Margita – ul. Profesora Mustafe Čauševića predviđena je izgradnja jedne prijemno regulacione stanice (PRS 4) namijenjene za snabdijevanje Kantonalne bolnice Zenica, te dvije rejonske regulacione stanice (RRS 5 i RRS 6) namijenjene za snabdijevanje naselja Crkvice i Novo Radakovo prema prostornom obuhvatu Idejnog projekta gasifikacije Grada Zenica.

 

Na trasi primarne gasne distributivne mreže na dionici puta Kantonalna bolnica Zenica – ul. Prve zeničke brigade – ul. Margita – ul. Profesora Mustafe Čauševića predviđena su dva odvojka za eventualnu izgradnju gasnih kotlovskih postrojenja za potrebe JP Grijanje Zenica, svaki kapaciteta 7 MW, i to: odvojak u ulici Profesora Mustafe Čauševića i odvojak u ulici Prve zeničke brigade.

 

Ukupna dužina primarnog distributivnog gasovoda koji je predmet projekta je cca: 2.644,0 m, pri p < 8 bar.